transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Participatory Dancing - the Polska Case

Författare och institution:
Mats Nilsson (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Spacing Dance(s) - Dancing Space(s). Proceedings 10th NOFOD Conference i Odense 2011, s. 303-305
ISBN:
978-87-92646-23-1
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
148832
Posten skapad:
2011-11-22 14:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007