transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fertilitetsutredning. Gynekologi. Red Janson PO, Landgren B-M.

Författare och institution:
Inger Bryman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
ISBN:
9789144047935
Antal sidor:
117-124
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Studentlitteratur, Lund
Förlagsort:
Lund, Sverige
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
148813
Posten skapad:
2011-11-22 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007