transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How many eventually develop hypothyroidism? A 5-years follow-up of Turner syndrome.

Författare och institution:
Kerstin Landin-Wilhelmsen (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Mohamed Mostafa El-Mansoury (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Inger Bryman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); K Berntorp (-); Charles Hanson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); L Wilhemsen (-)
Publicerad i:
Wellness for girls and women with Turner syndrome. International Congress Series 1298.Eds Gravholt CH, Bondy CA., s. 168-73
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Endokrin kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
148812
Posten skapad:
2011-11-22 10:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007