transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ungdomskultur, gemenskap och lärande

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Ove Sernhede: Förorten, skolan och ungdomskulturen,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
148734
Posten skapad:
2011-11-20 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007