transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kommentar: Ny kulturpolitisk strategi för Göteborg

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Göteborgs Posten , 21 september 2011
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
148730
Posten skapad:
2011-11-20 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007