transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förorten, skolan och ungdomskulturen

Reproduktionen av marginalitet och ungas informella lärande

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för socialt arbete)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
148717
Posten skapad:
2011-11-20 14:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007