transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

School, Youth Culture and Territorial Stigmatization

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
YOUNG, 19 ( 2: 2011 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
148712
Posten skapad:
2011-11-20 14:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007