transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intrahepatisk cholestas under graviditet i Obstetrik H.Hagberg (red) m.fl.

Författare och institution:
Anna Glantz (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Lars-Åke Mattsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
ISBN:
9789144007311
Antal sidor:
419-423
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
148668
Posten skapad:
2011-11-18 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007