transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Var lever bestämdhetsformer som dörra kvar?

Författare och institution:
Lars-Gunnar Andersson (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Folia Scandinavica Posnaniensia, 12 s. 23-32
ISSN:
1230-4786
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
dialektologi, sociolingvistik
Postens nummer:
148631
Posten skapad:
2011-11-17 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007