transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Embodied voices and voicing embodied knowing: Accessing and developing young children’s aesthetic movement skills.

Författare och institution:
Cecilia Wallerstedt (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Niklas Pramling (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Educational research with our youngest: Voices of infants and toddlers, s. (pp. 87-102).
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Dordrecht, the Netherlands:
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
movement, aesthetics, young children, preschool
Postens nummer:
148522
Posten skapad:
2011-11-15 10:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007