transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Med nytt seende. En studie om Skolkomet om dess användning i vardagen

Författare och institution:
Ulla Boëthius (-); Charlotte Gustafsson (-); Torbjörn Forkby (Institutionen för socialt arbete)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
148505
Posten skapad:
2011-11-15 09:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007