transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förorten – något att vara orolig för?

Författare och institution:
Torbjörn Forkby (Institutionen för socialt arbete); Susanne Liljeholm Hansson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Nättidningen ALBA, ( 3 )
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Nättidningen ALBA
Förlagsort:
www.alba.nu
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
148503
Posten skapad:
2011-11-15 09:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007