transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Balansering på medvetandets gräns. Riskbruk, missbruk och beroende av GHB och närbesläktade preparat. En kunskapsinventering

Författare och institution:
Torbjörn Forkby (Institutionen för socialt arbete); Solveig Olausson (Psykologiska institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Folkhälsoinstitutet
Förlagsort:
Östersund
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
148500
Posten skapad:
2011-11-15 09:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007