transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

SBU. Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. En systematisk litteraturöversikt

Godartad prostataförstoring med avflödeshinder

Författare och institution:
A Språngberg (-); C Ahlstrand (-); D Bergqvist (-); P Ekman (-); H Dahlgren (-); Magnus Fall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); B Freyschuss (-); K Hagenfeldt (-); Hans Hedelin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); K Håkansson (-); J Lindblom (-); L Malmberg (-); L-Å Marke (-); A Mattiasson (-); Ulla Molander (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); L Rentzog (-); R Svartholm (-); J Teiler (-); Jenny Wallin (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
ISBN:
978-91-85413-45-4
Antal sidor:
685
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Slutsatser Godartad prostataförstoring (benign prostatahyperplasi, BPH) är ett vanligt tillstånd som med stigande ålder drabbar i princip alla män. En del av dessa män får urineringsproblem och cirka 4 500 opereras varje år för en förstorad prostata. Många med lindrigare besvär behandlas med läkemedel eller behöver ingen behandling alls. Avflödeshinder kan obehandlat ge allvarlig urinretention som skadar njurarna, och en urinstämma kan vara livshotande. För att avgränsa den grupp av män där problemen med urineringen beror på en förstorad prostata används ett tiotal olika diagnostiska metoder. När det gäller behandling finns det flera olika kirurgiska metoder, varav några är väl etablerade och andra av mer experimentell karaktär. Under 1990-talet har också flera läkemedel introducerats. SBU har därför bedömt att det funnits ett behov av att göra en systematisk genomgång av den vetenskapliga grunden för dessa olika metoder. Nedan följer de viktigaste slutsatserna av arbetet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Ytterligare information:
SBU-rapport nr 209 ISSN: 1400-1403
Postens nummer:
148421
Posten skapad:
2011-11-14 10:27
Posten ändrad:
2012-02-06 12:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007