transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Porosity and density measurements on samples from drillcore KA2599G01

Djupförvarsteknik. (Matrix continuation)

Författare och institution:
Eva-Lena Tullborg (-); Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Svensk Kärnbränslehantering AB. Technical Document, TD-05-04 ( December 2005 ) s. 1-27
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
porosity, crystalline rock, connected porosity
Postens nummer:
148306
Posten skapad:
2011-11-09 11:04
Posten ändrad:
2011-11-09 11:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007