transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sakkunniga och värdet av materiellt riktiga domar

Författare och institution:
Sara Stendahl (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll, s. 337-356
ISBN:
978-91-7359-046-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Santérus Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt ->
Socialrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Processrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Processrätt ->
Förvaltningsprocess
Nyckelord:
processrätt, förvaltningsprocess, sakkunniga, socialrätt
Postens nummer:
148100
Posten skapad:
2011-11-03 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007