transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rationalization as a Determinant of Mechanical Exposure and Health

Författare och institution:
Mikael Forsman (-); Gunnar Palmerud (-); W Patrick Neumann (-); Jörgen Winkel (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Proceedings of the 2nd Rower Conference on Occupational Health and Safety Economics, s. 25-26
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
Produktionsergonomi; Production Ergonomics
Ytterligare information:
In: Targoutzidis et al (Eds): Proceedings of the 2nd Rower Conference on Occupational Health and Safety Economics. Romania, pp 25-26, April 27-30, 2011
Postens nummer:
148021
Posten skapad:
2011-11-01 16:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007