transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Electrocautery and computerized bipolar coagulation simplify nail surgery.

Författare och institution:
Bo Stenquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Bjorn Bergdahl (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi)
Publicerad i:
Dermatologic surgery, 37 ( 1 ) s. 86-7
ISSN:
1524-4725
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
Electrocoagulation, instrumentation, methods, Humans, Melanoma, surgery, Nail Diseases, surgery, Skin Neoplasms, surgery, Surgery, Computer-Assisted, instrumentation, methods, Treatment Outcome
Postens nummer:
147969
Posten skapad:
2011-11-01 14:12
Posten ändrad:
2012-06-28 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007