transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elevation of serum epidermal growth factor and interleukin 1 receptor antagonist in active psoriasis vulgaris.

Författare och institution:
K S Anderson (-); Stina Petersson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); J Wong (-); Emman Shubbar (-); N N Lokko (-); M Carlström (-); Charlotta Enerbäck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi)
Publicerad i:
The British journal of dermatology, 163 ( 5 ) s. 1085-9
ISSN:
1365-2133
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Psoriatic plaques present a complex expression profile, including high levels of cytokines, chemokines and growth factors. Circulating cytokines have been suggested to reflect the activation status of the inflammatory process.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
Biological Markers, blood, Cytokines, blood, Epidermal Growth Factor, blood, Female, Humans, Interleukin 1 Receptor Antagonist Protein, blood, Male, Psoriasis, metabolism, radiotherapy, Severity of Illness Index, Tumor Necrosis Factor-alpha, blood, Ultraviolet Therapy
Postens nummer:
147947
Posten skapad:
2011-11-01 11:27
Posten ändrad:
2016-10-25 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007