transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kanaler för äldreinformation finns

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Vimmerby Tidning den 1 november 2011.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Äldrefrågor, funktionshinder, information, Äldreguiden, Socialstyrelsen, överklagande, biståndsbeslut, kommunerna
Postens nummer:
147937
Posten skapad:
2011-11-01 07:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007