transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet

Författare och institution:
Lennart Hjalmarsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
Bilaga 2 i "Att mäta produktivitetsutvecklingen i anläggningsbranschen", Statskontoret 2010:19, Stockholm
Postens nummer:
147906
Posten skapad:
2011-10-31 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007