transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Green Growth in the Post-Copenhagen Climate Energy Policy

Författare och institution:
Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Maria Damon (-)
Publicerad i:
Energy Policy, 39 ( 11 ) s. 7165-7173
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
147905
Posten skapad:
2011-10-31 13:26
Posten ändrad:
2011-10-31 13:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007