transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transient Pressure Changes in the Central Nervous System under Whip-lash Motion

Författare och institution:
Mats Y. Svensson (Institutionen för personskadeprevention, Chalmers); Bertil Aldman (Institutionen för personskadeprevention, Chalmers); Per Lövsund (Institutionen för personskadeprevention, Chalmers); Tore Örtengren (Medicinska institutionen); Torsten Seeman (Medicinska institutionen)
Publicerad i:
Biomechanics Seminar, 4 s. 107-116
ISSN:
1100-2247
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1990
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Farkostteknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Neurokirurgi
Nyckelord:
Whiplash Injury, Neck Injury, Spinal Ganglion, Nerve Root, Cervical Spine
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Transport
Postens nummer:
147880
Posten skapad:
2011-10-30 22:47
Posten ändrad:
2015-01-27 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007