transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Staden mot den moderna tiden

Författare och institution:
Bengt O H Johansson (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland, s. 156-175
ISBN:
9770451271007
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Länsstyrelsen i Kalmar län
Förlagsort:
Kalmar
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Bebyggelseforskning
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
147849
Posten skapad:
2011-10-28 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007