transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samtalspromenader – barns berättelser om meningen med fritids

Författare och institution:
Anna Klerfelt (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Björn Haglund (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Fritidspedagogik. Fritidshemmets teorier och praktiker, s. 26 s
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
147797
Posten skapad:
2011-10-27 19:26
Posten ändrad:
2014-09-24 14:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007