transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Health, disease and the goal of public health

Författare och institution:
Bengt Brülde (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Dawson A. (red.), Public Health Ethics: Key Concepts and Issues in Policy and Practice, s. 20-47
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Cambridge University Press
Förlagsort:
Cambridge
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
147772
Posten skapad:
2011-10-27 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007