transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Making migrants responsible for development: Cape Verdean returnees and Northern migration policies

Författare och institution:
Lisa Åkesson (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Africa Spectrum, 41 ( 1 ) s. 61-83
ISSN:
1868-6869
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
147697
Posten skapad:
2011-10-25 16:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007