transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Immediate occlusal loading of implants in the partially edentate mandible: a prospective 1-year radiographic and 4-year clinical study.

Författare och institution:
Pär-Olov Östman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Mats Hellman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Lars Sennerby (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
The International journal of oral & maxillofacial implants, 23 ( 2 ) s. 315-22
ISSN:
0882-2786
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The purpose of the present prospective clinical study was to evaluate the radiographic and clinical outcome of immediately loaded implants in the partial edentulous mandible over a 4-year follow-up period using a modified surgical protocol, primary implant stability criteria, and splinting for inclusion.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Nyckelord:
Adult, Aged, Aged, 80 and over, Alveolar Bone Loss, etiology, Dental Implantation, Endosseous, adverse effects, methods, Dental Implants, adverse effects, Dental Prosthesis Retention, Dental Prosthesis, Implant-Supported, Dental Restoration Failure, Dental Stress Analysis, Denture, Partial, Fixed, Denture, Partial, Immediate, Feasibility Studies, Female, Humans, Jaw, Edentulous, Partially, rehabilitation, Male, Mandible, surgery, Middle Aged, Prospective Studies, Time Factors, Treatment Outcome, Vibration
Postens nummer:
147686
Posten skapad:
2011-10-25 12:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007