transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skalds, Runes, and Voice

Författare och institution:
Mats Malm (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Viking and Medieval Studies, ( 6 ) s. 135–146
ISSN:
1782-7183
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
rune, skald, poetry
Postens nummer:
147653
Posten skapad:
2011-10-24 20:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007