transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Affording terrorism: Idealists and materialities in the emergence of modern terrorism

Författare och institution:
Mats Fridlund (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Terrorism and affordance. ed. Max Taylor & P.M. Currie,
ISBN:
9781441133816
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Continuum
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
terrorism, affordance, history of technology, Russian populism, revolvers
Ytterligare information:
In this groundbreaking work (Terrorism and affordance), leading scholars and experts set out to explore the utility of the concept of affordance in the study and understanding of terrorism and political violence. Essays discuss such topics as affordance in relation to counterterrorism, technology, cyber-jihad, ideology, and political ecologies. By importing the concept of affordance and a new set of research to the study of terrorism, the authors offer an innovative and original work that challenges and adds to various aspects of situational crime prevention and counterterrorism. http://wwwwww.continuumbooks.com/books/detail.aspx?BookId=162678&SubjectId=1023&Subject2Id=1597
Postens nummer:
147651
Posten skapad:
2011-10-24 18:53
Posten ändrad:
2012-04-12 11:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007