transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vincent Jouves teori om den tredelade läsaren

Författare och institution:
Eva Ahlstedt (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Theorising Textuality. Theorising Reading. Om vetenskaplig teoribildning inom kultur- och litteraturforskning, Studia Interdisciplinaria linguistica et litterara ( 3 ) s. 53-77
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Vincent Jouve, L'effet-personnage dans le roman,le lectant, le lisant, le lu. l’effet-personnel, l’effet-personne. l’effet-prétexte
Postens nummer:
147639
Posten skapad:
2011-10-24 14:25
Posten ändrad:
2013-06-26 16:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007