transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Theorising Textuality. Theorising Reading. Om vetenskaplig teoribildning inom kultur- och litteraturforskning

Redaktör(er):
Eva Ahlstedt (Institutionen för språk och litteraturer)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
SILL: Studia Interdisciplinaria Linguistica et Litteraria / Institutionen för språk och litteraturer
ISBN:
978-91-633-9417-1
Antal sidor:
129
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Den 14 januari 2011 genomfördes en intern workshop vid Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet på temat ”Theorising textuality. Theorising reading. Om vetenskaplig teoribildning inom kultur- och litteraturforskning”. Workshopen vände sig i första hand till lärare och forskare knutna till det institutionsgemensamma forskarseminariet för litteratur- och kulturstudier. Sju av bidragen publiceras här, fyra på svenska och tre på engelska. Boken inleds med Hans Löfgrens studie “Squaring the Circle. A Semiotics of Narrative Grammar”, en förkortad version av en teoretisk modell för texttolkning. Pernilla Myrne framhåller i sin studie "Genre och genus. Att närma sig texter om kvinnor i den äldsta arabisk-muslimska litteraturen" att moderna tolkningsredskap (särskilt genre- och genusanalys) kan ge en ökad förståelse för hur dessa texter en gång avsågs att läsas av sin samtid, en förståelse som är en förutsättning för att undvika anakronistiska tolkningar. Martin Nordeborgs artikel är en förstudie till ett projekt vars syfte är att kartlägga mansbilden i japansk ungdomslitteratur, d.v.s. vilka mansideal som presenteras för japanska ungdomar och hur dessa förhåller sig till tidigare ideal. Eva Ahlstedt redogör för den franska litteraturvetaren Vincent Jouves teorier om den tredelade läsaren och illustrerar med en tillämpning av dessa teorier på två verk av Marguerite Duras. Johan Järlehed diskuterar i sin artikel hur ett utvidgat läsbegrepp kan tillämpas på studiet av ”språkliga landskap”, d.v.s. de skyltar som dyker upp i gatubilden. I sitt bidrag med titeln “Misreading Proust: Style, Rhetoric, Allegory” reflekterar Zlatan Filipovic, inspirerad av Paul de Man’s berömda Prouststudie, över omöjligheten att komma till en slutgiltig texttolkning när det gäller litterära verk. Margrét Gunnarsdóttir Champion undersöker hur vissa av Gilles Deleuze och Jacques Lacans teorier kan fördjupa förståelsen av Virginia Woolfs experimentella romankonst i To the Lighthouse (1927).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Teoribildning. litteraturforskning, kulturforskning
Postens nummer:
147635
Posten skapad:
2011-10-24 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007