transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att skaffa sig kunskaper tillsammans

Författare och institution:
Jan Holmer (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Vetenskapsrådets rapportserie. Expansion och kontraktion. Utmaningar för högskolesystemet och utbildningsforskare, 2007 ( 9 ) s. 101-109
ISSN:
1651-7350
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
forskning om högskolan
Postens nummer:
147602
Posten skapad:
2011-10-22 11:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007