transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prescription rates of ADHD medication in the Scandinavian countries and their national guidelines.

Författare och institution:
Nils Bilenberg (-); Christopher Gillberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Tine Houmann (-); Björn Kadesjö (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Michael B Lensing (-); Kerstin J Plessen (-); Gerd Strand (-); Per Hove Thomsen (-); Anne Worning (-)
Publicerad i:
Nordic Journal of Psychiatry, 66 ( 1 ) s. 70-71
ISSN:
0803-9488
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Nyckelord:
Attention Deficit Disorder with Hyperactivity, Drug therapy, Humans, Physician's Practice Patterns, Statistics & numerical data, Practice Guidelines as Topic, Professional Practice, Statistics & numerical data, Scandinavia, Epidemiology
Postens nummer:
147577
Posten skapad:
2011-10-21 14:58
Posten ändrad:
2012-10-01 15:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007