transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Incidence of and risk factors for neonatal morbidity after active perinatal care: extremely preterm infants study in Sweden (EXPRESS).

Författare och institution:
Margareta Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Lennart Stigson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 99 ( 7 ) s. 978-92
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this study was to determine the incidence of neonatal morbidity in extremely preterm infants and to identify associated risk factors.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Reproduktiv och perinatal omvårdnad
Nyckelord:
Female, Gestational Age, Hospital Mortality, Humans, Incidence, Infant Mortality, Infant, Newborn, Infant, Premature, Infant, Premature, Diseases, epidemiology, mortality, Intensive Care, Neonatal, Male, Morbidity, Outcome Assessment (Health Care), Perinatal Care, Risk Factors, Sweden, epidemiology
Postens nummer:
147560
Posten skapad:
2011-10-21 13:43
Posten ändrad:
2012-01-09 10:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007