transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer

Författare och institution:
Ulf Sandström (-); Agnes E Wold (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Birgitta Jordansson (Institutionen för arbetsvetenskap); Björn Ohlsson (Institutionen för arbetsvetenskap); Åsa Smedberg (-)
ISBN:
978-91-978976-5-5
Antal sidor:
124
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Delegationen för jämställdhet i högskolan
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
En rapport skriven på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i högskolan som syftar till att granska satsningar på excellens och starka forskningsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Rapporten bygger på bibliometriska och statistiska analyser av medicinska, naturvetenskapliga och tekniska miljöer och visar att kvinnor har missgynnats på flera sätt. Kvalificerade kvinnor känner sig mindre manade att söka och beviljandegraden för kvinnor är lägre trots att de i flera fall är lika väl meriterade.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
Nyckelord:
excellens starka forskningsmiljöer jämställdhet Sverige
Postens nummer:
147554
Posten skapad:
2011-10-21 13:27
Posten ändrad:
2011-10-21 13:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007