transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clinical effectiveness of elective single versus double embryo transfer: meta-analysis of individual patient data from randomised trials.

Författare och institution:
D J McLernon (-); K Harrild (-); Christina Bergh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); M J Davies (-); D de Neubourg (-); J C M Dumoulin (-); J Gerris (-); J A M Kremer (-); H Martikainen (-); B W Mol (-); R J Norman (-); Ann Thurin-Kjellberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); A Tiitinen (-); A P A van Montfoort (-); A M van Peperstraten (-); E Van Royen (-); S Bhattacharya (-)
Publicerad i:
BMJ (Clinical research ed.), 341 s. c6945
ISSN:
1468-5833
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To compare the effectiveness of elective single embryo transfer versus double embryo transfer on the outcomes of live birth, multiple live birth, miscarriage, preterm birth, term singleton birth, and low birth weight after fresh embryo transfer, and on the outcomes of cumulative live birth and multiple live birth after fresh and frozen embryo transfers.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Reproduktiv hälsa
Nyckelord:
Abortion, Spontaneous, Adult, Embryo Transfer, methods, Female, Fertilization in Vitro, Humans, Live Birth, Maternal Age, Pregnancy, Pregnancy Rate, Pregnancy, Multiple, statistics & numerical data, Randomized Controlled Trials as Topic
Postens nummer:
147551
Posten skapad:
2011-10-21 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007