transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Further evidence for the contribution of the RAD51C gene in hereditary breast and ovarian cancer susceptibility.

Författare och institution:
Mikko Vuorela (-); Katri Pylkäs (-); Jaana M Hartikainen (-); Karin Sundfeldt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Annika Lindblom (-); Anna von Wachenfeldt Wäppling (-); Maria Haanpää (-); Ulla Puistola (-); Annika Rosengren (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Maarit Anttila (-); Veli-Matti Kosma (-); Arto Mannermaa (-); Robert Winqvist (-)
Publicerad i:
Breast cancer research and treatment, 130 ( 3 ) s. 1003-1010
ISSN:
1573-7217
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
RAD51C, a RAD51 paralogue involved in homologous recombination, is a recently established Fanconi anemia and breast cancer predisposing factor. In the initial report, RAD51C mutations were shown to confer a high risk for both breast and ovarian tumors, but most of the replication studies published so far have failed to identify any additional susceptibility alleles. Here, we report a full mutation screening of the RAD51C gene in 147 Finnish familial breast cancer cases and in 232 unselected ovarian cancer cases originating from Finland and Sweden. In addition, in order to resolve whether common RAD51C SNPs are risk factors for breast cancer, we genotyped five tagging single nucleotide polymorphisms, rs12946522, rs304270, rs304283, rs17222691, and rs28363312, all located within the gene, from 993 Finnish breast cancer cases and 871 controls for cancer associated variants. Whereas, none of the studied common SNPs associated with breast cancer susceptibility, mutation analysis revealed two clearly pathogenic alterations. RAD51C c.-13_14del27 was observed in one familial breast cancer case and c.774delT in one unselected ovarian cancer case, thus confirming that RAD51C mutations are implicated in breast and ovarian cancer predisposition, although their overall frequency seems to be low. Independent identification of the very recently reported RAD51C c.774delT mutation in yet another patient originating from Sweden suggests that it might be a recurrent mutation in that population and should be studied further. The reliable estimation of the clinical implications of carrying a defective RAD51C allele still requires the identification of additional mutation positive families.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
147548
Posten skapad:
2011-10-21 13:10
Posten ändrad:
2012-07-02 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007