transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cervical tissue changes in women with miscarriage: a morphological and biochemical investigation.

Författare och institution:
Nina Vukas Radulovic (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Erling Ekerhovd (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Gun Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Anders Norström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 89 ( 1 ) s. 54-64
ISSN:
1600-0412
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate morphological and inflammatory events in the uterine cervix in first trimester miscarriages.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Nyckelord:
Abortion, Spontaneous, pathology, Adult, Cervix Uteri, pathology, ultrastructure, Collagen, metabolism, Collagenases, metabolism, Female, Humans, Immunohistochemistry, Interleukin-8, metabolism, Mast Cells, metabolism, Matrix Metalloproteinase 1, metabolism, Matrix Metalloproteinase 8, metabolism, Matrix Metalloproteinase 9, metabolism, Pregnancy, Pregnancy Trimester, First
Postens nummer:
147531
Posten skapad:
2011-10-21 11:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007