transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Optimal tolerability of ultra-low-dose continuous combined 17beta-estradiol and norethisterone acetate: laboratory and safety results.

Författare och institution:
G Samsioe (-); J Hruska (-); Lars-Åke Mattsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Climacteric : the journal of the International Menopause Society, 13 ( 1 ) s. 34-44
ISSN:
1473-0804
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate the influence of two ultra-low doses of oral continuous combined hormone therapy and placebo on metabolic parameters, and to assess safety endpoints and overall tolerability in healthy postmenopausal women.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Nyckelord:
Blood Glucose, analysis, Blood Pressure, Breast, drug effects, Double-Blind Method, Estradiol, administration & dosage, adverse effects, Estrogen Replacement Therapy, adverse effects, methods, Female, Hemostasis, Humans, Insulin-Like Growth Factor I, analysis, Lipids, blood, Mammography, Middle Aged, Norethindrone, administration & dosage, adverse effects, analogs & derivatives, Placebos, Postmenopause, Sex Hormone-Binding Globulin, analysis, Uterine Hemorrhage, epidemiology
Postens nummer:
147488
Posten skapad:
2011-10-20 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007