transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Obstetric outcomes after transfer of vitrified blastocysts.

Författare och institution:
Matts Wikland (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Thorir Hardarson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Thorbjörn Hillensjö (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); C Westin (-); Göran Westlander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); M Wood (-); Ulla-Britt Wennerholm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Human reproduction (Oxford, England), 25 ( 7 ) s. 1699-707
ISSN:
1460-2350
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
It has been claimed that the risks to the child resulting from vitrification as compared with the slow-freezing technique, may be higher owing to the high concentrations of potentially toxic cryoprotectants. We therefore retrospectively compared the obstetric and neonatal outcomes in a cohort of children born after transfer of vitrified blastocysts, fresh blastocysts and slow-frozen early cleavage stage embryos.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Reproduktiv och perinatal omvårdnad
Nyckelord:
Adult, Birth Weight, Blastocyst, Body Mass Index, Congenital Abnormalities, epidemiology, Cryopreservation, Embryo Culture Techniques, Embryo Transfer, Female, Gestational Age, Humans, Middle Aged, Postpartum Hemorrhage, epidemiology, Pregnancy, Pregnancy Outcome, Pregnancy, Multiple, Retrospective Studies
Postens nummer:
147465
Posten skapad:
2011-10-20 10:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007