transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Laparoscopic cervico-uterine cerclage using polypropylene mesh for the treatment of cervical incompetence.

Författare och institution:
Møyfrid Kjøllesdal (-); Sven Nielsen (-); Jan-Henrik Stjerndahl (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Marie Ellström-Engh (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 84 ( 8 ) s. 823-4
ISSN:
0001-6349
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Nyckelord:
Adult, Cerclage, Cervical, methods, Cesarean Section, Female, Follow-Up Studies, Humans, Laparoscopy, methods, Obstetric Labor, Premature, prevention & control, Polypropylenes, Pregnancy, Pregnancy Outcome, Surgical Mesh, Surgical Procedures, Elective, Uterine Cervical Incompetence, diagnosis, surgery
Postens nummer:
147437
Posten skapad:
2011-10-19 15:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007