transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Body mass, diabetes and smoking, and endometrial cancer risk: a follow-up study.

Författare och institution:
K Lindemann (-); L J Vatten (-); Marie Ellström-Engh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); A Eskild (-)
Publicerad i:
British journal of cancer, 98 ( 9 ) s. 1582-5
ISSN:
1532-1827
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We examined the relationship of body mass index (BMI), diabetes and smoking to endometrial cancer risk in a cohort of 36 761 Norwegian women during 15.7 years of follow-up. In multivariable analyses of 222 incident cases of endometrial cancer, identified by linkage to the Norwegian Cancer Registry, there was a strong increase in risk with increasing BMI (P-trend <0.001). Compared to the reference (BMI 20-24 kg m(-2)), the adjusted relative risk (RR) was 0.53 (95% confidence interval (CI): 0.19-1.47) for BMI<20 kg m(-2), 4.28 (95% CI: 2.58-7.09) for BMI of 35-39 kg m(-2) and 6.36 (95% CI: 3.08-13.16) for BMI>or=40 kg m(-2). Women with known diabetes at baseline were at three-fold higher risk (RR 3.13, 95% CI: 1.92-5.11) than those without diabetes; women who reported current smoking at baseline were at reduced risk compared to never smokers (RR 0.55, 95% CI: 0.35-0.86). The strong linear positive association of BMI with endometrial cancer risk and a strongly increased risk among women with diabetes suggest that any increase in body mass in the female population will increase endometrial cancer incidence.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Nyckelord:
Adult, Aged, Aged, 80 and over, Body Mass Index, Cohort Studies, Diabetes Complications, epidemiology, Endometrial Neoplasms, epidemiology, etiology, physiopathology, Female, Follow-Up Studies, Humans, Incidence, Linear Models, Medical Record Linkage, Middle Aged, Multivariate Analysis, Norway, epidemiology, Obesity, complications, Prospective Studies, Registries, Risk Assessment, Risk Factors, Smoking, epidemiology, physiopathology, Time Factors
Postens nummer:
147433
Posten skapad:
2011-10-19 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007