transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Use of GnRH antagonist for in vitro fertilization].

Bruk av GnRH-antagonist ved in vitro-fertilisering.

Författare och institution:
Erling Ekerhovd (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Tidsskrift for den Norske lægeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny række, 131 ( 17 ) s. 1649-52
ISSN:
0807-7096
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
norska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
For many patients, the typical treatment protocol for in vitro fertilization (IVF) is both physically and psychologically demanding. An alternative approach to use of gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-agonists traditionally used to prevent premature ovulation, is use of GnRH-antagonists. The aim of this article is to describe advantages and disadvantages of using GnRH-antagonists in IVF.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
147424
Posten skapad:
2011-10-19 14:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007