transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The relevance of urodynamic studies for Urge syndrome and dysfunctional voiding: a multicenter controlled trial in children.

Författare och institution:
An Bael (-); Hildegard Lax (-); Tom P V M de Jong (-); Piet Hoebeke (-); Rien J M Nijman (-); Rune Sixt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); John Verhulst (-); Herbert Hirche (-); Jan D van Gool (-)
Publicerad i:
The Journal of urology, 180 ( 4 ) s. 1486-93; discussion 1494-5
ISSN:
1527-3792
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The objective of this study was to compare prospectively, in urge syndrome and dysfunctional voiding, clinical patterns with urodynamic patterns, to assess changes in urodynamic patterns after treatment, and to correlate urodynamic patterns and parameters with treatment outcome.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adolescent, Age Factors, Chi-Square Distribution, Child, Electromyography, Female, Follow-Up Studies, Humans, Male, Mandelic Acids, therapeutic use, Pelvic Floor, physiopathology, Physical Examination, Physical Therapy Modalities, Probability, Prospective Studies, Risk Assessment, Severity of Illness Index, Sex Factors, Statistics, Nonparametric, Treatment Outcome, Urinary Bladder, Overactive, diagnosis, therapy, Urinary Incontinence, Urge, diagnosis, therapy, Urodynamics
Postens nummer:
147372
Posten skapad:
2011-10-18 14:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007