transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Heart Rate Variability in Children With Fontan Circulation: Lateral Tunnel and Extracardiac Conduit.

Författare och institution:
Jenny Alenius Dahlqvist (-); Marcus Karlsson (-); Urban Wiklund (-); Rolf Hörnsten (-); Eva Strömvall-Larsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Håkan Berggren (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Katarina Hanseus (-); Sune Johansson (-); Annika Rydberg (-)
Publicerad i:
Pediatric cardiology, 33 ( 2 ) s. 307-315
ISSN:
1432-1971
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The technique in Fontan surgery has developed from the lateral tunnel (LT) toward the extracardiac conduit (EC) used to reduce long-term complications such as atrial arrhythmia and sinus node dysfunction. Heart rate variability (HRV) examines cardiac nervous activity controlling the sinus node. This study aimed to investigate HRV in a cohort of children with univentricular hearts, focusing on the relation between HRV and surgical procedure. For 112 children with Fontan circulation, HRV was analyzed using power spectral analysis. Spectral power was determined in three regions: very-low-frequency (VLF), low-frequency (LF), and high-frequency (HF) regions. Patients were compared with 66 healthy controls subject. Patients with LT were compared with patients who had EC. The children with Fontan circulation showed a significantly reduced HRV including total power (P < 0.0001), VLF (P < 0.0001), LF (P < 0.0001), and HF (P = 0.001) compared with the control subjects. The LT and EC patients did not differ significantly. Reduced HRV was found in both the LT and EC patients. In terms of HRV reduction, EC was not superior to LT.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Kärlkirurgi
Nyckelord:
Extracardiac conduit – Fontan circulation – Heart rate variability – Lateral tunnel
Postens nummer:
147370
Posten skapad:
2011-10-18 14:26
Posten ändrad:
2016-06-10 12:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007