transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From the Swedish to the Mediterranean diet and the omega-6/omega-3 balance.

Författare och institution:
Birgitta Strandvik (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Yun Chen (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Frida Dangardt (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Susanne Eriksson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Peter Friberg (Institutionen för kliniska vetenskaper); Malin Garemo (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); J Pickova (-)
Publicerad i:
World review of nutrition and dietetics, 102 s. 73-80
ISSN:
1662-3975
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Without abstract
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Nyckelord:
nutrition
Postens nummer:
147367
Posten skapad:
2011-10-18 14:15
Posten ändrad:
2012-01-17 12:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007