transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparing different revisions of the Childhood Health Assessment Questionnaire to reduce the ceiling effect and improve score distribution: Data from a multi-center European cohort study of children with JIA.

Författare och institution:
W Groen (-); E Unal (-); M Nørgaard (-); S Maillard (-); J Scott (-); K Berggren (-); Eva Sandstedt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Pediatric rheumatology online journal, 8 s. 16
ISSN:
1546-0096
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
147365
Posten skapad:
2011-10-18 13:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007