transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

PE teachers’ professionalization: a review of occupational power and professional control

Författare och institution:
Konstantin Kougioumtzis (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Göran Patriksson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Owe Stråhlman (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
European Physical Education Review, 17 ( 1 ) s. 111-129
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
147349
Posten skapad:
2011-10-18 08:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007