transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The formation of lipid droplets: possible role in the development of insulin resistance/type 2 diabetes.

Författare och institution:
Sven-Olof Olofsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Linda Andersson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Liliana Håversen (Wallenberglaboratoriet); Kristina Olsson (Institutionen för kliniska vetenskaper); Susanna Myhre (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Mikael Rutberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Reza Mobini (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Lu Li (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Emma Lu (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jan Borén (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Pontus Boström (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 85 ( 5 ) s. 215-8
ISSN:
1532-2823
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Neutral lipids are stored in so-called lipid droplets, which are formed as small primordial droplets at microsomal membranes and increase in size by a fusion process. The fusion is catalyzed by the SNARE proteins SNAP23, syntaxin-5 and VAMP4. SNAP23 is involved in the insulin dependent translocation of GLUT4 to the plasma membrane, and has an important role in the development of insulin resistance. Thus fatty acids relocalize SNAP23 from the plasma membrane (and the translocation of GLUT 4) to the interior of the cell giving rise to insulin resistance. Moreover this relocalization is seen in skeletal muscles biopsies from patients with type 2 diabetes compared to matched control. Thus a missorting of SNAP23 is essential for the development of insulin resistance.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
147311
Posten skapad:
2011-10-17 14:02
Posten ändrad:
2012-10-03 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007